Realizované zakázky

Festada.cz

Ukázka aplikace Festada.cz
 • Portál pro Digitalizaci stád
 • Realizace serverové části (Back-End) v technoologiích .NET Core
 • Obsahuje: Kvalitní architekturu, Autorizace, Authentifikace, napojení na Fakturoid, Licencování, import stád z Excelu, operace nad stádem i zvířaty, analytické funkce, Napojení na Portál Farmáře (Ministerstva zeměděství) a další.

DarujDetem.cz

Ukázka darovacího portálu Darujdetem.cz
 • Darovací portál pro podporu dětí s autismem
 • Realizace kompletního darovacího portálu v technologicích PHP
 • Obsahuje: Návrh vzhledu, šablona, textace, počítadlo darů, napojení na platební bránu Barion, vystavení PDF dokladů o daru a další.

forexsrovnavac.cz/kryptomeny

Ukázka aplikace forexsrovnavac.cz/kryptomeny
 • Přehled kryptoměn
 • Realizace kompletní apikace v PHP, Vue.js
 • Obsahuje: Kvalitní architekturu, napojení na vybrané API poskytovatele informací o kryptoměnách, cachování dat, server rendering, SEO optimalizace, lokalizace / překlady a další.

Tymosia.cz

Ukázka portálu pro online terapie Tymosia.cz
 • Platforma pro spojení terapeutů a klientů
 • Realizace kompletního portálu v technologicích PHP / Laravel a Vue.js (prezentační část), React (Videokonferenční nástroj)
 • Obsahuje: Kvalitní architekturu, Autorizace, Authentifikace, napojení na platební bránu Barion, výpis terapeutů, nastavení terapeutů, administraci, analytické funkce, generování faktur, newslettery, překlady, vlastní implementace videokonferenčního nástroje založená na knihovnách třetích stran, správa serveru a další.